ZDRAVÍ SI UDRŽÍTE JEN POKUD JE VAŠE PÁTEŘ V POŘÁDKU

Věděli jste, že míšní nervy jsou propojeny s tělními orgány a ovlivňují jejich činnost?


OSA TĚLA 

Ani sebelepší dům není stabilní, pokud má špatné základy. Jsou to právě základy, které rozhodují o budoucnosti stavby. Jaké jsou tedy základy lidského těla? Je to naše páteř. Vyskytnou-li se jakékoliv problémy s páteří, je potřeba je urgentně řešit.
Jak naše páteř vypadá a jakou roli hraje?

Páteř je nosným pilířem našeho těla

Páteř je pilířem našeho těla. Probíhá jí mícha, která je spojena s mozkem a kontroluje funkce našeho těla. Páteř chrání míchu a zároveň nese naši tělesnou váhu.

31 párů míšních nervů vycházejících z míchy se větví mezi obratle a je propojeno s orgány v těle, se svaly, cévami, vazy a tkáněmi. Mícha a míšní nervy kontrolují naše smysly, pohyby, držení těla, tělesnou teplotu, tepovou frekvenci, hladinu cukru v krvi a další tělesné funkce.

Zdravá páteř je základem zdravého života

Páteř člověka má při pohledu z boku esovitý tvar. Díky takto zakřivené stavbě má naše tělo efektivní oporu, která zajišťuje rovnováhu
a správné držení těla. Bolesti v kříži, bolesti ramen, paží a další nejsou způsobeny páteří jako takovou, ale špatnými návyky, nesprávným nebo nedostatečným cvičením, stresem, nehodami a genetickými problémy. Z tohoto výčtu je zřejmé, jak důležité je udržet si zdravou páteř.


PÁTEŘ - OCHRÁNCE NERVOVÉHO SYSTÉM

Nervový systém - životní dráhy našeho těla

V momentě, kdy se naše tělo setká se světelnými a zvukovými podněty, zareagují smyslové orgány, oči a uši. Přes systém periferních nervů dojde k rychlému přenosu informace do mozku a míchy. Tento proces umožňuje smyslové vnímání. Centrální nervová soustava vysílá do svalů nebo orgánů odpovídající příkazy
a tím kontroluje různé funkce těla. Periferní a centrální nervová soustava dostává řadu podnětů z celého těla, reaguje na ně a zajišťuje správné fungování těla. Mozek, míchu a periferní nervy souhrnně nazýváme nervovou soustavou.

Mícha předává informace z periferních nervů do mozku a veškeré příkazy z mozku do orgánů. Významnou roli zde hrají míšní nervy, protože mozek není schopen poslat přímý příkaz ke končetinám. Protože nemůže napřímo vysílat signály do rukou a nohou, hraje zde mícha roli prostředníka. Právě proto jsou signály z mozku přenášeny vysokou rychlostí pouze do míchy.


VŠECHNY NEMOCI MAJÍ SVŮJ POČÁTEK V PÁTEŘI

Naše tělo je složitá síť nervů, které vychází z mozku do míšních nervů, poté do periferní a autonomní nervové soustavy. Již při selhání jednoho jediného nervu, celé tělo jeví známky poruchy. Pokud přestanou správně fungovat míšní nervy, které hrají hlavní roli ve spojení mozku s nervovým systémem, dojde ke zhroucení organismu. Proto je potřeba se stále snažit udržet zdravá záda, potažmo páteř.

Nervy jsou úzce spojené s tělními orgány

Klinické masáže, jako je například chiropraxe, zohledňují propojení nervů s vnitřními orgány, praktikují stimulaci určitých míst na páteři, kterými vedou nervové dráhy a jejichž masáž by měla vést k odstranění disfunkcí příslušných orgánů. Ostatní terapie, které se snaží
o řešení zdravotních komplikací pomocí stimulace páteře, pracují s podobnou teorií. Nervy tedy nejsou ve spojení pouze se svaly, díky kterým se naše tělo pohybuje, ale i s vnitřními orgány. 

V několika východních zemích (například v Koreji) se jako nouzový postup při bolestech břicha používá masáž končetin, akupunktura nebo poklepávání zad. Poslední zmíněná metoda je v tomto případě cílená na oblast mezi čtvrtým a osmým hrudním obratlem, které jsou propojeny se zažívacím ústrojím. Poklepáváním zad se stimuluje autonomní nervová soustava, což urychlí trávení a celkově obnoví funkci zažívacího ústrojí. 

Někteří muži v působení tlaku na pánevní kost nacházejí uklidnění, příjemné pocity a získávají novou sexuální energii. Je to z toho důvodu, že tato oblast souvisí nejen s pohyby střev, ale také s mužskou erekcí a ejakulací.

Chronickým onemocněním jako například cukrovka, odpovídá šestý až desátý hrudní obratel.

Menopauzálním poruchám odpovídá třetí až čtvrtý bederní obrael.

Po srovnání těchto obratlů se zvyšuje šance na zlepšení stavu příslušných orgánů.


STAV PÁTEŘE MÁ VLIV NA FUNKCI KREVNÍHO SYSTÉMU

Je všeobecně známo, že ke zdravému životnímu stylu patří dodržování pitného režimu, které mimo jiné podporuje správnou fukci krevního oběhu, bez kterého bychom nemohli existovat. Ne nadarmo se říká, že krev je vodou života. V momentě, kdy dojde k defektu páteře, se vlivem stlačení míšních nervů spouští nejen onemocnění spojená s krevním oběhem, ale i další patologické procesy.

Krevní oběh je oběhem života

Většina krve se tvoří uvnitř páteře. Pokud je páteř jakkoli deformovaná, dochází nejen k přímému narušení procesu krvetvorby, ale vlivem stlačení míšních nervů je narušen i nervový systém pro krevní oběh. Zhoršení krevního oběhu má negativní dopad na funkci tělních orgánů.

Naneštěstí žijeme v prostředí, ve kterém nejsme schopni odstranit veškeré překážky, které brání správnému oběhu krve. Těmito škodlivými faktory jsou znečištěné životní prostředí, jídlo s různými druhy přísad a vzduch kontaminovaný mnoha toxickými látkami. Všechny tyto znečišťující látky společně s působením stresu zvyšují obsah odpadních látek v krvi a snižují obranyschnopnost jedince.
V podstatě můžeme říci, že úplně zdravý člověk neexistuje. V západní medicíně se za příčinu nemocí pokládají bakterie, viry a genetika.

Ve východní medicíně je za prvotní příčinu nemocí pokládán špatný krevní oběh.
Jedním ze symptomů, který signalizuje nesprávnou funkci krevního systému, je prosakování krve. U každého jedince se projeví odlišné symptomy, mohou to být drobné puchýřky v děloze, myomy, cystitida, frigidita, prostatitida, impotence, chladné končetiny, artritida
a bolest zad.

Příčinou prosakování krve nejsou jen viry a bakterie, ale také disfunkce sleziny, která krev zbavuje nečistot a disfunkce jater. Slezina
a játra jsou orgány, které neutralizují toxické látky v těle a odstraňují uniklou krev. Nefungují-li správně, vede to k dalším problémům. Příčinu disfunkce těchto orgánů opět nalézáme v degenerativních změnách na pátěři, které způsobují zúžení průchodu míšních nervů,
na něž byl vyvyolán přílišný tlak.

Zdravá páteř jako záruka správného krevního oběhu

Podle alternativní medicíny jsou slezina a játra hlavními orgány, které řídí krevní oběh. Podle západní medicíny tuto funkci plní srdce
a ledviny. Tato teorie se neliší od skutečnosti, že všechny tyto orgány jsou spojeny s míšními nervy. Většina orgánů v těle je spojena
s autonomními nervy v hrudních obratlech.

Z hlediska chiropraxe (což je forma alternativní medicíny) je první hrudní obratel spojen s průduškami, druhý se srdcem, třetí s plícemi, čtvrtý se žlučníkem, pátý s játry, sedmý se slinivkou, osmý se slezinou, devátý až jedenáctý s ledvinami a dvanáctý s tenkým střevem. Pokud jsou části hrudních obratlů deformnované, míšní nerv se zaklíní a dochází k disfunkci příslušného orgánu. Například problém
se třetím hrudním obratlem se může projevit náchylností k zánětům pohrudnice nebo zápalu plic. Slezina a játra jsou spojeny s pátým
a osmým hrudním obratlem. Dalším projevem patologických změn této oblasti můžou být komplikace krevního oběhu.

Z hlediska západní medicíny jsou srdce a ledviny spojené s devátým až jedenáctým hrudním obratlem, což jen potvrzuje úzkou spojitost mezi krevním oběhem a páteří. Z toho vyplývá, že řešení problémů krevního oběhu musí začínat u mobilizace páteře. Pokud je vychýlená, nebo jinak deformovaná, netvoří se dostatečné množství krve a kvůli skřípnutým nervům dochází k disfunkci orgánů, které mají přímí vliv na krevní oběh.


HLAVNÍ ZPŮSOBY PRO OBNOVENÍ ZDRAVÍ PÁTEŘE 

CHIROPRAXE

Slovo chiropraxe je řeckého původu, vychází ze slova “cheir”, což znamená “ruka” a ze slova “prattein”, což znamená “léčba”. Tento termín vyjadřoval léčebná ošetření, při kterých se používaly pouze ruce bez chirurgického zákroku, bez použití léků; dnes se používá pro označení léčby srovnání páteře. Chiropraxe je uznávána v 70ti zemích po celém světě jako formální lékařská praxe.

Chiropraxe napravuje deformované oblasti páteře pomocí rukou nebo dalších pomůcek. Pokud je páteř deformovaná nebo křivá, míšní nervy se stlačí a tento stav způsobuje řadu disfunkcí orgánů s nimi spojených. Nejobvyklejší choroby dnešní doby, které lze přičíst problémům s páteří – zejména zakřivené a deformované páteři - jsou bolest v kříži, zvonění v uších, poruchy autonomní nervové soustavy. Narovnáním deformované páteře se ustálí nervový systém, posílí se orgány, zrychlí se lymfatický oběh a posílí imunitní systém, předchází se nemocem
a zpomaluje se proces stárnutí.

TERMOTERAPIE HLOUBKOVÝM INFRATEPLEM

Název infračervené teplo je odvozen z toho, že jeho vlnová délka leží pod (infra = pod) červeným světlem, tj. má větší vlnovou délku (je neviditelné) a má tepelný účinek. Přirozeným zdrojem je Slunce, umělým zdrojem např. solux, topná tělesa, člověk apod.
Tepelná energie absorbovaná ve tkáni se projeví vasodilatací (rozšíření cév v pokožce)
a zčervenáním. Účinek IČZ je místní a reflexní, zasahující do vzdálenějších oblastí cestou přenosu tepla.

AKUPRESURA

Již od pradávna si lidé instinktivně pomáhali od bolesti dotykem nebo promačkáváním bolavého místa. Během tohoto procesu lidé našli oblasti, jejichž fyzická stimulace pomohla ulevit od bolesti a zefektivnila se léčba určitých nemocí. To se vyvinulo v akupresurní terapii. Proto se akupresura objevuje již od počátku lidstva. Nejběžnější akupresura je založena na principech východní masáže. Poté se tato metoda vyvinula a začalo se používat různé vybavení - tím vznikla akupunktura a moxování.
Akupresura je v zásadě založena na akupresurních bodech definovaných ve východní medicíně, ale také využívá prvků západní masáže a koncepce chiropraxe.
Akupresura má znamenité výsledky v boji proti únavě, při bolestech hlavy, nespavosti, gastroptóze (poklesu žaludku), vyčerpanosti, bolesti ramen, menstruačních bolestech, bolesti očí a při prevenci nachlazení. Dále napomáhá kontrolovat tělesnou váhu a udržuje pružnou pokožku.

MOXOVÁNÍ

Moxování je forma termoterapie, která se původně prováděla mírným vypalováním místa bolesti. K této léčbě se používala řada bylinných produktů (například pelyněk). Při moxování se působí teplem přímo na akupresurní body a následně dochází k relaxaci, uvolnění a posílení energetických drah a orgánů s nimi spojených a k urychlení léčebného procesu. Tato metoda se vyvíjela jako stimulační léčba akupunkturou s podobnými účinky jako farmaceutická léčba.
V dnešní době je moxování považováno za lékařskou metodu, která pozitivně stimuluje funkci tělních orgánů.

Chiropraxi, akupresuru, moxování, termoterapii hloubkovým infračerveným teplem a tlakovou masáž kombinují právě výrobky CERAGEM Master V3 a CERAGEM Reflax

Všechny tyto metody jsou velmi účinné a řeší příčinu problému.

Tím, že výrobky společnosti Ceragem provádí tyto metody zaráz v jeden čas na jednom místě se jejich účinek ještě zvyšuje.


JE DNES DOBRÝ DEN PRO VAŠE ZÁDA ?

POSLECHNĚTE SI NÁZORY LÉKAŘŮ A ODBORNÍKŮ Z CELÉHO SVĚTA 
JAK A PROČ PEČOVAT O VAŠI PÁTEŘ